"Click" Portrait for informations.
Family Gronowski/Garsztka - Baranów, Parish Kowalew, Gmina Pleszew / Marriage 1828 - Children 1829/1952
Marcianna Antoni Barbara Karolina Leon Benedykt Dorota Magdalena Wincenty Tomasz Walenty
Marianna GRONOWSKA Antoni GRONOWSKI Barbara GRONOWSKA Karolina GRONOWSKA Leon GRONOWSKA Benedykt GRONOWSKI Dorota GRONOWSKA Magdalena GRONOWSKA Wincenty GRONOWSKI Tomasz GRONOWSKI Walenty GRONOWSKI
1829-1830 1831-1881 1834-1846 1836-18?? 1838-1920 1840-18?? 1842-18?? 1844-18?? 1846-1852 1848-18?? 1852-18??
Marriage 3 Marriage 2-1890 Married / 1862 Married / 1867 Married / 1874 Married / 1870 Married / 1873 Married / 1876
↙ Name of Spouse ↘
[-] *** [-] ?/Przybylski Jezierska Kończak Antczak Grudzielanek [-] Michalska Kujawa
*** 1 Urbanska - 2 Grobelna - 3 Szczesniak
Previous Generation "1852" great epidemic of Cholera. (Third cholera pandemic 1852-1860)
Father Mother
Franciszek GRONOWSKI Franciszka GARSZTKA
Franciszek GRONOWSKI Franciszka GARSZTKA
1805-1865 ±1805-1884
"Click" Portrait for informations. Today, Baranów Street Kowalew Church
Kowalew Cemetery
"Dzieki wszystkim Polskim Archiwum" - Baranów Parish Kowalew, USC PLeszew
Księga urodzeń - Urząd Stanu Cywilnego Pleszew - Obwód Wiejski / October 21, 2017
1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883
1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893
1894 1895 1896 1897 - - 1900 1901 1902 1903
1904 1905 1906 1907 1908 1908 1909 - - -
Księga Małżeństw - Urząd Stanu Cywilnego Pleszew - Obwód Wiejski / October 21, 2017
1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883
1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893
1894 1895 1896 1897 - - - 1901 1902 1903
1904 1905 1906 1907 1908 1908 1909 - - -
Księga Zgonów - Urząd Stanu Cywilnego Pleszew - Obwód Wiejski / October 21, 2017
1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883
1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893
1894 1895 1896 1897 - 1899 1900 1901 1902 1903
1904 1905 1906 1907 1908 1908 1909 - - -
Parish Kowalew (Pow. Pleszewski) Duplikat / October 21, 2017
B : Baptism-Born-Naissance-Urodzozych / M : Marriage-Mariage-Zaślubionych / D : Death-Décès-Zmarłych
1818-1834BMD 1821BMD 1822BMD 1823BMD 1824BMD 1825BMD 1826BMD 1827BMD 1828BMD 1829BMD
1830-BMD 1831-BMD 1832-BMD 1833-BMD - 1835-BMD 1836-BMD 1837-BMD 1838-BMD 1839-BMD
1840-BMD 1841-BMD 1842-BMD 1843-BMD 1844-BMD 1845-BMD 1846-BMD 1847-BMD 1848-BMD 1849-BMD
1850-BMD 1851-BMD 1852-BMD 1853-BMD 1854-BMD - - - - -
    Saturday, May 25, 2024     Polish Name day : Grzegorz, Urban, Magda