He lived ?? years.
  Father  : Jakub ŚWIDURSKI   1814-1871   Father  : Andrzej SZCZEPANIAK   1811-18??
  Mother : Marianna SOBKOWIAK  1821-1901   Mother : Apollonia JANIAK   1816-18??
Married Born : Wife
Antoni ŚWIDURSKI Wednesday, January 14, 1863 Marriage Marianna SZCZEPANIAK
GOLA, Gmina Jaraczewo - Poland Act 16 - Antoni 24 / Marianna 24
Tuesday, February 8, 1887
Baptized : Gmina Książ Wielk. - Poland
Thursday, January 15, 1863
Antoni Jaraczewo Church - Poland Marianna SZCZEPANIAK
ŚWIDURSKI Godfather : Łudwik JAŃCZAK (Gola) Marianna ŚWIDURSKA
Godmother : Józefa PAWLAK (Chytrowo) 1863-1898
Immigration Death :  Children
Never 19?? Weronika 1888-19??
Astral Sign CHWAŁKOWO KOŚCIELNE, Gmina Książ Wielkopolski - Poland Ignacy Blokesch 1890-19??
Franciszka 1894-19??
Burried : Franciszek Becker 1897-19??
19??
Capricornus Gmina Książ Wielkopolski - Poland
Marianna SZCZEPANIAK Born : March 10, 1863 CHWAŁKOWO KOŚCIELNE - Death :January 3, 1898 CHWAŁKOWO KOŚCIELNE
    Saturday, February 24, 2024     Polish Name day : Maciej, Bogusz, Modest