Family ŚWIDURSKI/SOBKOWIAK Gola - Children 1841/1866
"Click" the Portrait for informations
Franciszka Barbara Wawrzyn Franciszka Łukasz Wojciech Antonina Jan Evang. Jan Nepomucen Antoni Marcin
Franciszka ŚWIDURSKA Barbara ŚWIDURSKA Wawrzyn ŚWIDURSKI Franciszka ŚWIDURSKA Łukasz ŚWIDURSKI Wojciech ŚWIDURSKI Antonina ŚWIDURSKA Jan Evangelista ŚWIDURSKI Jan Nepomucen ŚWIDURSKI Antoni ŚWIDURSKI Marcin ŚWIDURSKI
1841-1842 1842-18?? 1845-1845 1847-1902 1849-1915 1852-1915 1855-1922 1857-1858 1859-19?? 1863-19?? 1866-1866
↙ Name of Spouse ↘
Bryl Kubiaczyk Gabryszak Szczepaniak Pawlaczyk Antoniewicz Szczepaniak
Previous Generation
Father Mother
Jakub ŚWIDURSKI Marianna SOBKOWIAK
Jakub ŚWIDURSKI Marianna SOBKOWIAK
1814-1871 ±1821-1901
"PG" For informations, click on a "portrait" Św. Marii Magdaleny Church - Jaraczewo
    Sunday, July 21, 2024     Polish Name day : Andrzej, Wiktor, Daniel